Angkatan 1997

IIS IRMA RAHMAWATI
RATNAWATI
INA NURYANA
YUNITA MUSTIKA N
INA RAHAYU
ZULFA FITRIA
SRI SULASTRI
LAELY KARTIKASARI
SUBEKTI
DIAH SARTIKA
MUNI MURIANI
HENI HERYANI
DIAN NURHAENI
SANTI LESTARI
BUDI PERMADI
YENI NURBAENI
RINA MARLIANI
RYAN P HARTANTO
ELIS SUMARTIN
SUNINGSIH
RENNY MELIANI
SRI RAHAYU
ENDAH SRIYATI
SRI INDRAWATI
DEWI NURPAIDAH
RADEN SULIANTI
ISMARYATI
ITA ROSITA
WIDIA EKA WIJAYA
KUSTININGRUM
ROSDIANAH
MARLIA KOMALASARI
AINA MULYANA
EUIS ROSMALA
ELIS HERMINA